Informacje i ogłoszenia

Projekt na bezpłatne komputery - po ocenie formalnej

     Burmistrz Czchowa informuje, że zgodnie z pismem otrzymanym z Instytucji Wdrażającej projekt Gminy Czchów złożony w ramach konkursu w działaniu 8.3 POIG pn. „Lepsze jutro – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czchów” przeszedł ocenę formalną i został skierowany do dalszej oceny tj. oceny merytorycznej.

    W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Czchów zostaną poinformowaniu o uzyskanym wsparciu.

 

Informacja dotycząca wygaśnięcia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

(dotyczy decyzji wydanych przed dniem 1 stycznia 2013 r.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie informuje, iż zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548) z dniem 30 czerwca 2013 r. z mocy prawa wygasa ustalone przed dniem 1 stycznia 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2013 r. będzie można ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na zasadach wprowadzonych powyżej cytowaną ustawą.

Poprawiony ( poniedziałek, 17 czerwca 2013 22:25 )

Więcej…

 

Informacja o wyniku konkursu ogłoszonego przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie: Na stanowisko Pracownik socjalny

Informacja o wyniku konkursu
ogłoszonego przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie:


Na stanowisko Pracownik socjalny w projekcie systemowym pn. „Jesteśmy najlepsi”
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz ze środków budżetu państwa POKL 2007-2013

 

Załączniki:

  1. Informacja

Poprawiony ( piątek, 07 czerwca 2013 11:36 )

 

Praca dla Pracownika socjalnego

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie ogłasza konkurs na stanowisko Pracownik socjalny w projekcie systemowym pn. "Jesteśmy najlepsi" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu panstwa.

Poprawiony ( wtorek, 07 maja 2013 16:00 )

Więcej…

 

Zawiadomienie

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie, informuje że w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem,
w dniu 27.02.2013r. godz. 10.00 – 12.00 dyżur pełnić będzie policjant Komisariatu Policji
w Czchowie asp. Rafał Biernat.

 

Lepsze jutro – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czchów


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna GospodarkaLepsze jutro – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czchów”


OGŁOSZENIE


Burmistrz Czchowa ogłasza nabór osób zainteresowanych udziałem w projekcie informatyzacji Gminy Czchów realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

 

Poprawiony ( czwartek, 14 lutego 2013 19:01 )

Więcej…

 

Informacja nt. projektu edukacyjnego „Damy Radę”

Projekt skierowany jest do osób opiekujących się w domu swoimi niesamodzielnymi bliskimi
z powodu wieku, niepełnosprawności, choroby. W ramach projektu Fundacja Razem Zmieniamy Świat podjęła różnego inicjatywy tj:

  • wydała bezpłatny poradnik „Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu”,

  • stworzyła stronę internetową z poradami: www.damy-radę.info,

  • organizuje bezpłatne warsztaty z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną w domu,
    w rożnych miejscach w Polsce.


Informacje zawarte w poradniku oraz na stronie internetowej są pomocne ponieważ poruszają najważniejsze obszary związane z opieką: kwestie organizacyjne, pielęgnacyjne, psychologiczne
a także prawne.


Projekt „Damy Radę” realizowany jest przez Fundację Razem Zmienimy Świat założoną przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z W/W MATERIAŁAMI!

Poprawiony ( sobota, 09 lutego 2013 13:04 )

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 9 z 10