Informacje i ogłoszenia

Informacje o programie Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

 Program      Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W październiku 2018 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2018, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

     Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

     Do czerwca 2019 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czchowie, osoby które, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł dla osoby w rodzinie będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Poprawiony ( sobota, 17 listopada 2018 09:21 )

Więcej…

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Pomoc żywnościowaPROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie informuje, o możliwości skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2018

      W związku z planowanym wydawaniem żywności w miesiącu grudniu 2018r. dla mieszkańców Gminy Czchów, osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie, proszone są o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie ul. Szkolna 1, w celu zakwalifikowania do pomocy poprzez weryfikację dochodów.

     W celu poprawnej weryfikacji dochodów należy przedstawić dochody za miesiąc październik 2018r, oraz złożyć stosowne oświadczenie najpóźniej do 30 listopada 2018r.

Osoby i rodziny zakwalifikowane do Programu 2018 zostaną poinformowane telefonicznie o terminie i miejscu odbioru paczek żywnościowych.

Pobierz Oświadczenie_osoby_ubiegającej_się_o_pomoc_żywnościową.doc

Poprawiony ( sobota, 17 listopada 2018 09:22 )

 

Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc

       Informujemy, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku realizuje kolejną edycję programu korekcyjno edukacyjnego dla sprawców przemocy.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Miejsce odbywania zajęć: Brzesko, ul. Piastowska 2 ( Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, tel. 14 66 300 31 lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czchowie, tel. 14 66 36 565.

przemoc

Poprawiony ( środa, 05 grudnia 2018 11:33 )

 

Program „Za Życiem”

za zyciem     Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie informuje, że od stycznia 2017 roku z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku O wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,zwanej w dalszej części ustawą „Za życiem”, zwiększył się zakres działania asystenta rodziny w ten sposób, że przypisano mu funkcję koordynatora kompleksowego wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, zwłaszcza w ciąży powikłanej i sprawiającej trudności położnicze oraz, u których zdiagnozowano „ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu”. Ponadto asystent ma za zadanie współpracować z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych, pracującymi na rzecz kobiety w ciąży i jej rodziny.

Wsparcie asystenta rodziny w Ustawie „Za Życiem”

Celem działań asystenta rodziny w ramach realizacji ustawy i programu „Za Życiem” jest lepsze funkcjonowanie kobiet w ciąży, w szczególności ciąży powikłanej oraz sytuacji niepowodzeń położniczych oraz rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem poprzez koordynację poradnictwa w zakresie pielęgnacji, opieki i wychowania dziecka z niepełnosprawnością oraz kwestii prawnych czy pomocy psychologicznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Ze wsparcia asystenta rodziny w ramach ustawy i programu „Za Życiem” mogą skorzystać w szczególności:

Poprawiony ( wtorek, 04 września 2018 06:44 )

Więcej…

 

Małopolski Tele-Anioł szuka opiekunów

care 3031259 1920

    Cały czas trwa rekrutacja do projektu Małopolski Tele-Anioł. Oprócz osób niesamodzielnych, które będą mogły otrzymać za darmo tzw. opaskę bezpieczeństwa, Województwo Małopolskie szuka też opiekunów oraz wolontariuszy. To osoby, które w ramach projektu będą pomagać schorowanym i starszym w ich własnym domu.

Szczegóły pod adresem: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/zdrowie/malopolski-teleaniol-szuka-opiekunow

Poprawiony ( piątek, 31 sierpnia 2018 12:29 )

 

Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego

Logo Wojewoda Małopolski jpgWojewoda Małopolski poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego, psychologa, orzecznika w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie. Szczegóły w załącznikach:

 

1. Ogłoszenie o naborze pracowników socjalnych

2. Ogłoszenie o naborze psychologów.

Poprawiony ( wtorek, 28 sierpnia 2018 10:21 )

 

Projekt "Pomoc szyta na miarę"

top-psnm

Projekt "Pomoc szyta na miarę" jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa i środków własnych Stowarzyszenia „Ognisko” www.pomocszytanamiare.ognisko.org.pl

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej wśród 200 osób z niepełnosprawnością, w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Dzięki zindywidualizowanym i kompleksowym usługom aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym 145 uczestnikom wzrosną umiejętności społeczne, 80 umiejętności zawodowe, a 60 praktyczne.

Poprawiony ( poniedziałek, 27 sierpnia 2018 12:27 )

Więcej…

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 5 z 10