Informacje i ogłoszenia

Możliwości uzyskania wsparcia przez osoby niepełnosprawne.

 

Zarząd Powiatu zatwierdził podział środków jakimi dysponuje PCPR w Brzesku na potrzeby wsparcia udzielanego osobom niepełnosprawnym. Większe środki z PFRON pozwoliły na rozszerzenie oferowanej pomocy, zwiększenie kwot przyznawanego wsparcia. Pomoc dotyczy zarówno dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego jak i min. likwidacji barier architektonicznych w domach. Wszystkich zainteresowany prosimy o kontakt z PCPR w Brzesku lub Powiatowym Urzędem Pracy w Brzesku. W załączeniu krótka informacja o kryteriach udzielania pomocy.” -Jarosław Gurgul – członek Zarządu Powiatu.

 Załącznik: Formy pomocy dla osób niepełnosprawnych.

Poprawiony ( poniedziałek, 21 maja 2012 06:36 )

Więcej…

 

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Komisariat Policji w Czchowie wspólnie z MOPSiŚR w Czchowie organizują w ramach ogólnopolskiej kampanii "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw" dyżur policjanta (dzielnicowy aspirant Rafał Biernat) i pracownika socjalnego w dniu 21 lutego 2012 r. w godz. 10.00 - 13.00. Dyżur ten pełniony będzie w siedzibie MOPSiŚR w Czchowie (ul. Szkolna 1).

W trakcie dyżuru udzielona zostanie kompleksowa porada i pomoc wszystkim zgłaszającym się osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa.

 

Poprawiony ( wtorek, 21 lutego 2012 09:42 )

 

Informacja w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych informuje, iż w związku z rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka mający ustalone za miesiąc styczeń, luty, marzec 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych otrzymują dodatkowe świadczenia w wysokości 100,00 zł miesięcznie.

Pomoc będzie przyznawana na wniosek w/w osób.

 

Poprawiony ( piątek, 06 stycznia 2012 06:34 )

Więcej…

 

INFORMACJA Kierownika MOPSIŚR w Czchowie

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych informuje, iż w związku z rządowym programem wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, osoby mające w listopadzie i w grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych otrzymują dodatkowe świadczenia w wysokości 100,00 zł miesięcznie.

Pomoc będzie przyznawana na wniosek w/w osób.

 

Poprawiony ( piątek, 06 stycznia 2012 06:31 )

Więcej…

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 10 z 10