Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie informuje iż w miesiącu czerwcu 2012r w każdą środę miesiąca w godz 12:00-14:00 w budynku tutejszego Ośrodka w ramach Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Dotkniętych Przemocą pełnił będzie dyżur asp. Rafał Biernat - policjant Komisariatu Policji w Czchowie.

Zapraszamy na dyżur wszystkie osoby mające pytania, chcące uzyskać informacje lub poradę w sprawach dotyczących obrony i wsparcia w przypadkach stosowania przemocy.

Przypominamy również, iż w ramach Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Dotkniętych Przemocą dyżury pełnią:

Psycholog - w każdy 1-szy i 3-ci wtorek miesiaca w godzinach 12:00-15:00

Pracownicy Ośrodka -członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w każdy 2-gi i 4-ty wtorek miesiąca w godzinach 15:00-17:00 oraz w każdy czwartek w godzinach 15:00-17:00.

Sobczyk Katarzyna

Poprawiony ( wtorek, 02 października 2012 07:47 )