Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych informuje, iż w związku z rządowym programem wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, osoby mające w listopadzie i w grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych otrzymują dodatkowe świadczenia w wysokości 100,00 zł miesięcznie.

Pomoc będzie przyznawana na wniosek w/w osób.

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych informuje, iż w związku z rządowym programem wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, osoby mające w listopadzie i w grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych otrzymują dodatkowe świadczenia w wysokości 100,00 zł miesięcznie.

Pomoc będzie przyznawana na wniosek w/w osób.

Osoby mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego powinny do 31 października 2011 r. złożyć w MOPSiŚR wniosek
o przyznanie w/w pomocy.

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r. wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Wnioski złożone po upływie w/w terminów zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Poprawiony ( piątek, 06 stycznia 2012 06:31 )