alt1. Zarządzenie nr 240/2018 Burmistrza Czchowa z dnia 17.12.2018r w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Czchów z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych" oraz naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych"

2. Zarządzenie nr 223/2018 Burmistrza Czchowa z dnia 21.11.2018r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Czchów z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych" oraz naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych"

Poprawiony ( środa, 19 grudnia 2018 08:34 )