JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY?

SKORZYSTAJ

Z BEZPŁATNEJ POMOCY SPECJALISTÓW, 

NIE CZEKAJ - ZGŁOŚ SIĘ!!

Przemoc w rodzinie 

Informator dla ofiar przemocy w rodzinie

Instytucje w których możesz uzyskać pomoc

Pamiętaj, doświadczanie przemocy domowej jest złożonym problemem
i często do wyjścia z przemocy potrzebna jest pomoc innych osób a nawet wsparcie wielu służb. W sytuacji, w której doświadczamy jakiejkolwiek formy przemocy wskazana jest pomoc z zewnątrz, która pomoże podjąć działania służące ochronie.

Ta pomoc może przyjść ze strony przedstawicieli różnych służb - psychologa, prawnika, policjanta, lekarza, pracownika socjalnego. Czasem potrzebni są oni wszyscy naraz. Pomoc psychologiczna, pomoc pracownika socjalnego wspiera na ścieżce wychodzenia z przemocy. Pomoc prawna oraz pomoc policjanta pozwala postawić sprawcy granice prawne, które uniemożliwią kontynuowanie przemocy.

Poniżej podajemy placówki i instytucje w najbliższej okolicy, u których uzyskasz pomoc i informacje jak postępować w sytuacji gdy jesteś osobą doświadczającą przemocy lub wiesz o takich sytuacjach w stosunku do innych.

 

  • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób dotkniętych przemocą, działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czchowie, ul. Szkolna 1, tel. 14 6636565

  • Komisariat Policji w Czchowie, ul. Sądecka 195, tel. 014 66-36-007

  • Komenda Powiatowa Policji w Brzesku, ul. Szczepanowska 53, tel. 014 66-26-222

  • Prokuratura Rejonowa w Brzesku, ul. Szczepanowska 23, tel. 014 66-30-543

  • Sad Rejonowy w Brzesku, ul. Kościuszki 20, tel. 14 66 46 101

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie, ul. Szkolna 1, tel. 014 66 36 565

  • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, siedziba Czchów - ul. Szkolna 1, tel. 014 66 36 565

  • Zespół Interdyscyplinarny, siedziba Czchów - ul. Szkolna 1, tel. 014 66 36 565

  • NZOZ-y : NZOZ DARMRD Czchów, ul. Sądecka 183 tel. 014 68-43-090 oraz NZOZ MIROMED Jurków 379/3 , tel. 014 68 42 202.

  • Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno- Konsultacyjny w Tarnowie, ul. Szujskiego 66, tel. 146278680

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Brzesku, ul. Kościuszki 68, tel. 146621392

  • Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, ul. Kościuszki 68, tel. 146621320

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, ul. Piastowska 2b, tel. (014) 66 – 300 – 31,

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, ul. Piastowska 2b, tel. (014) 66 – 300 – 31, tel. interwencyjny całodobowy: 883 219 865 

 • Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, ul. Szarych Szeregów 1, tel. (14) 655 36 36, 655 66 59

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", tel. 801 12 00 02

 • Policyjny Telefon Zaufania, tel. 800 120 226

Szczegółowych informacji dotyczących zakresu udzielanej pomocy przez w/w instytucje można uzyskać w siedzibie MOPS Czchów, ul. szkolna 1 lub pod nr telefonu 146636565.

Przewodniczący ZI

Katarzyna Sobczyk