Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

dla osób uzależnionych i ich rodzin

oraz dla osób dotkniętych przemocą

Pedagog

drugi wtorek miesiąca w godz. 12:00 – 14:00

Psycholog

pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 12:00-15:00

Członek MKRPA

drugi i trzeci czwartek miesiąca w godz. 12:00-15:00

Pracownicy socjalni/Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

każda środa tygodnia w godz. 12:00-15:00

Na termin z w/w konsultantami można umówić się pod nr tel 14 66 36 565

lub osobiście w siedzibie Ośrodka