Informator dla ofiar przemocy w rodzinie

Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody.

Do przemocy w rodzinie może dojść w każdej rodzinie, niezależnie od jej statusu społecznego i materialnego czy też poziomu wykształcenia członków rodziny.Instytucje w których możesz uzyskać pomoc:

 

 • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób dotkniętych przemocą, działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czchowie, ul. Szkolna 1, tel. 14 6636565

 • Komisariat Policji w Czchowie, ul. Sądecka 195, tel. 014 66-36-007

 • Komenda Powiatowa Policji w Brzesku, ul. Szczepanowska 53, tel. 014 66-26-222

 • Prokuratura Rejonowa w Brzesku, ul. Szczepanowska 23, tel. 014 66-30-543

 • Sad Rejonowy w Brzesku, ul. Kościuszki 20, tel. 14 66 46 101

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie, ul. Szkolna 1, tel. 014 66 36 565

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, siedziba Czchów - ul. Szkolna 1, tel. 014 66 36 565

 • Zespół Interdyscyplinarny, siedziba Czchów - ul. Szkolna 1, tel. 014 66 36 565

 • NZOZ-y : NZOZ DARMRD Czchów, ul. Sądecka 183 tel. 014 68-43-090 oraz NZOZ MIROMED Jurków 379/3 , tel. 014 68 42 202.

 • Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno- Konsultacyjny w Tarnowie, ul. Szujskiego 66, tel. 146278680

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Brzesku, ul. Kościuszki 68, tel. 146621392

 • Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, ul. Kościuszki 68, tel. 146621320

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, ul. Piastowska 2b, tel. (014) 66 – 300 – 31,

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, ul. Piastowska 2b, tel. (014) 66–300–31, telefon interwencyjny całodobowy: 883 219 865 

 • Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, ul. Szarych Szeregów 1, tel. (14) 655 36 36, 655 66 59

 

 

Policyjny Telefon Zaufania Powiatu Brzeskiego

(014) 66-26-300

 

Policyjny telefon zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

0-800-120-226
od poniedziałku do piątku 9.30-15.30 ( połączenie bezpłatne).

 

 


Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116111

Codziennie od 12.00- 20.00 ( połączenie bezpłatne)

 

Niebieska Linia
ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie
0-801-12-00-02 (płatny tylko pierwszy impuls)
dni powszednie i soboty 8:00-22:00
niedziele i święta 8:00 – 16:00

 

Szczegółowych informacji dotyczących zakresu udzielanej pomocy przez w/w instytucje można uzyskać w siedzibie MOPS Czchów, ul. szkolna 1 lub pod nr telefonu 146636565.

Pamiętaj, jest na świecie wiele osób , które uwolniły się z destrukcyjnych związków i przestały doznawać przemocy ! ! ! Ty możesz być jedną z nich! ! !

Powiedz stop przemocy domowej !!!!! Zwróć się o pomoc!!!!!

Przewodniczący ZI