I. Zasiłek rodzinny
 

1. Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 16.06.2020 r.) do stosowania na bieżący okres a także na okres 2020/2021

 2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POBYTU ZA GRANICĄ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W POLSCE 

II. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe)

1. Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 16.06.2020 r.) do stosowania na bieżący okres a także na okres 2020/2021

2. ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE POZOSTAWIANIE KOBIETY POD OPIEKĄ MEDYCZNA
 
III.  Zasiłek pielęgnacyjny
 
1. Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 16.06.2020 r.) do stosowania na bieżący okres a także na okres 2020/2021 
 
IV Specjalny zasiłek opiekuńczy
 
1. Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 16.06.2020 r.) do stosowania na bieżący okres a także na okres 2020/2021

V. Świadczenie pielęgnacyjne
 

1. Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 16.06.2020 r.) do stosowania na bieżący okres a także na okres 2020/2021

 VI. Świadczenie rodzicielskie

1. Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 16.06.2020 r.) do stosowania na bieżący okres a także na okres 2020/2021

 

Oraz inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.

Poprawiony ( czwartek, 02 lipca 2020 07:43 )