Tydzień Pomocy
Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

plakat 800x600W ramach dorocznego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku przypada na 19-25 luty 2018r Kierownik MOPS informuje iż w dniu 20-02-2018r od godz. 9:00 do 12:00 w siedzibie Naszego Ośrodka odbędzie się dyżur specjalistów (pracownik socjalny, policjant, członek Zespołu Interdyscyplinarnego, członek MKRPA, psycholog) udzielających bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych oraz innych niezbędnych informacji.

Ponadto informujemy iż Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku również zaprasza do skorzystania przez osoby pokrzywdzone przestępstwem z bezpłatnych porad m.in. prawników, policjantów, psychologów, doradców zawodowych, kuratorów.

Więcej informacji udzielą pracownicy MOPS pod nr telefonu 014 66-36-565.

Kierownik MOPS

Sobczyk Katarzyna