ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY – CZCHÓW

UWAGA – PRZEMOC W RODZINIE

RODZAJE PRZEMOCY DOMOWEJ

Kto częściej dopuszcza się przemocy w domu?

Sprawcami są zazwyczaj mężczyźni. Zdarzają się też przypadki
gdy agresorem jest kobieta a ofiarą mężczyzna. W zależności od płci napastnika różne są formy agresji. Kobieta może rzucać czymś
w partnera, spoliczkować go, kopnąć, ugryźć, uderzyć pięścią w stół. Mężczyźni najczęściej biją kobietę, okładają pięściami, duszą.

Bywa, że sprawca uzasadnia przemoc dobrem ofiary. I ofiara z czasem zaczyna w to wierzyć. Osoby, które doświadczyły przemocy w domu, często czują się winne tego, co je spotkało. Wierzą, że zasłużyły na takie traktowanie, w efekcie mają negatywny obraz własnej osoby i świata. Nikomu nie ufają.

Rodzaje przemocy w rodzinie – formy zachowań agresywnych.

Najczęściej wyróżnia się przemoc fizyczną, psychiczną i seksualną. Każda z tych form jest raniąca i nie można wartościować, która jest bardziej dotkliwa i poważna.

Przemoc fizyczna to popychanie, odpychanie, obezwładnianie, „przetrzymywanie”, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, drapanie, plucie, wykręcanie rąk, polewanie substancjami żrącymi, użycie noża lub broni, porzucanie
w niebezpiecznej okolicy, nieudzielenie koniecznej pomocy, świadome stwarzanie niebezpiecznych sytuacji (np.: szybka jazda samochodem).

Przemoc psychiczna to groźby, fizyczna i społeczna izolacja, kontrolowanie kontaktów z innymi osobami, nadmierna zazdrość i żądza posiadania, zastraszanie, poniżanie, lżenie wyzwiskami, świadomie nieudzielenie pomocy w potrzebie, oskarżanie, ciągłe krytykowanie, ignorowanie, pomijanie potrzeb lub ośmieszanie, zawstydzanie, upokarzanie, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu
i pożywienia, narzucanie własnych poglądów, wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, wmawianie choroby psychicznej.

Przemoc seksualna to wymuszanie pożycia seksualnego, kontynuowanie aktywności seksualnej wtedy, gdy kobieta nie jest w pełni świadoma, bez pytania o jej zgodę lub gdy obawia się odmówić, atak albo fizyczne ranienie narządów płciowych w czasie aktu seksualnego, krytykowanie i wyzywanie kobiety wyzwiskami poniżającymi w sferze seksualnej, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot, i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego.

Przemoc ekonomiczna to uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny.

Przemoc jest poważnym problemem, który niszczy nie tylko osobę, która jej doświadcza, ale również innych członków rodziny narażonych na uczestniczenie w aktach przemocy, dlatego nie można ukrywać przemocy i pozostawać biernym. Ujawnienie problemu i zwrócenie się po specjalistyczną pomoc nie ma nic wspólnego z ujawnieniem tajemnic rodzinnych.

Przemoc w rodzinie nie jest nikomu przeznaczona, doznawanie przemocy przez lata nie oznacza, że tak musi być i że trzeba się z tym pogodzić.

W Czchowie pomoc uzyskać można w Puncie Konsultacyjnym funkcjonującym przy MOPS.

W następnym artykule napiszemy o cyklu przemocy.

Małgorzata Szczepańska

psycholog