Szczegóły w załącznikach .doc:

1. Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie wsparcia dla Uczestników Projektu systemowego pn.: Jesteśmy najlepsi - MOPSiŚR w Czchowie etap I; Numer ogłoszenia: 86776 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014

2. SIWZ: Organizacja i przeprowadzenie wsparcia dla Uczestników Projektu systemowego pn.: Jesteśmy najlepsi - MOPSiŚR w Czchowie etap I; Numer ogłoszenia: 86776 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014