Burmistrz Czchowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do udziału w Konkursie Plastycznym
„Narkotyki niszczą duszę i ciało"

 Prace należy składać: do 7 listopada 2014 roku

CELE KONKURSU:
Celem Konkursu jest propagowania idei życia bez nałogów. Uświadomienie skutków uzależnienia od narkotyków.

REGULAMIN KONKURSU:
1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu gminy Czchów oraz dorosłych mieszkańców gminy.

 2.Prace zostaną ocenione w 3 kategoriach:

I. uczniowie gimnazjów
II. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
III. mieszkańcy Gminy Czchów

3. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 prace.

4. Technika i forma prac: Technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, collage oraz techniki mieszane. Forma pracy - plakat.

5. Na odwrocie pracy należy nakleić kartę informacyjną z następującymi danymi autora: imię, nazwisko, wiek, adres, telefon, nazwę i adres placówki, którą reprezentuje autor (w przypadku uczniów) .

6. Kryteria oceny prac:
twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, siła przekazu tematu, ogólna estetyka wykonania prac.

7.Terminarz konkursu:
-złożenie prac do 07 listopada 2014 roku
-ogłoszenie wyników i powiadomienie laureatów konkursu połowa listopada 2014r

8. Termin
Prace należy składać do dnia 07 listopada 2014 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych, ul. Szkolna 1, 32-860 Czchów.

9. Uwagi końcowe:
– Wszystkie prace biorące udział w konkursie plastycznym przechodzą na własność organizatora.
– Przewiduje się przyznanie nagród i wyróżnień.
– Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
– Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w środkach masowego przekazu oraz publikacji imion , nazwisk i informacji o laureatach konkursu.

Koszty doręczenia pokrywa nadawca.

Złożenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.

ORGANIZATORZY:

Burmistrz Czchowa,

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie
ul.Szkolna 1
32-860 Czchów

Tel/fax : (014) 6636565
e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
koordynator konkursu : Sobczyk Katarzyna

Poprawiony ( wtorek, 14 października 2014 05:32 )