Plakat "Stop przemocy w rodzinie"Jeśli jesteś ofiarą przemocy PAMIĘTAJ nawet w tym trudnym czasie spowodowanym pandemią możesz liczyć na pomoc.

Komenda Główna Policji przekazała Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacje o funkcjonowaniu  bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia
i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
Więcej informacji na stronie

 https://twojparasol.com/

p.o. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie przypomina o możliwości skontaktowania się telefonicznego z PUNKTEM INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą lub skorzystania z pomocy specjalistów

nr tel 14 66 36 565 .

Więcej informacji na temat możliwości uzyskania pomocy na stronach :

 http://www.mops.czchow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=27

 https://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/rodzina-razem-czyli-wsparcie-dla-rodzin-w-czasie-pandemii-2001.html

 https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/rodzina-razem-czyli-wsparcie-dla-rodzin-w-czasie-pandemii

PAMIETAJ !!!

Nie jesteś sama!

Nie jesteś sam !