Spółdzielnia Socjalna Serwis zaprasza do udziału w projekcie „Łamiemy Bariery” osoby, które są bierne zawodowo, do 29 roku życia, zwłaszcza z orzeczeniem o niepełnosprawności z całego obszaru Małopolski oraz osoby z terenów wiejskich, słabo zaludnionych (tj. DEGURBA 3). Rekrutacja odbędzie się w dniach 16- 18 października 2019r. Projekt będzie realizowany od 1.10.2019r. do 31.03.2021r. Szczegóły na stronie www.lamiemybariery.pl