Firma Akustica.Med realizuje obecnie projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej pt.: „Praca na horyzoncie!” skierowany do osób niepracujących (biernych zawodowo lub bezrobotnych) w wieku powyżej 30 roku życia – niepełnosprawnych i osób 50+ - zamieszkujących na obszarze Podregionu Tarnowskiego. Projekt ma na celu aktywizację zawodową wskazanych grup i wsparcie ich w powrocie na rynek pracy poprzez ich udział w programie szkoleniowo - doradczym, czego bezpośrednim efektem będzie zwiększenie aktywności zawodowej Uczestników, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz podjęcie pracy.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:

• wyznaczenie konkretnej i sprecyzowanej ścieżki rozwoju zawodowego przy wsparciu doświadczonych ekspertów,

• możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w bezpłatnych szkoleniach (dodatkowo płatne stypendium szkoleniowe),

• udział w płatnych stażach - w trakcie stażu Uczestnik otrzymuje stypendium w wysokości 997,40 zł/mc (czas trwania stażu 3 miesiące)

• zdobycie zatrudnienia.

 

ADRESACI PROJEKTU:

Niepracujący mieszkańcy powiatów: dąbrowskiego, brzeskiego, tarnowskiego oraz miasta Tarnów, w wieku 30 lat i więcej, którzy spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

• osoba niepełnosprawna

• osoba powyżej 50 roku życia

Uczestnictwo w projekcie jest dofinansowywane w 100%. Uczestnik nie ponosi więc żadnych kosztów!

Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Projektu:

ul. Dworcowa 1, 33-100 Tarnów

tel. 798 507 075, 534 838 833

Wzór umowy do pobrania