Projekt „Pomoc szyta na miarę!” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa i środków własnych Stowarzyszenia „Ognisko”.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej wśród 200 osób z niepełnosprawnością, w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Dzięki zindywidualizowanym i kompleksowym usługom aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym 145 uczestnikom wzrosną umiejętności społeczne, 80 umiejętności zawodowe, a 60 praktyczne. 

Formy wsparcia realizowane w projekcie:

  • ocena umiejętności społecznych i zawodowych,
  • indywidualne wsparcie trenera aktywności, psychologa, doradcy zawodowego i trenera pracy,
  • indywidualne i grupowe treningi umiejętności społecznych z usługą mieszkalnictwa chronionego,
  • pomoc w podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia,
  • indywidualne treningi umiejętności praktycznych na realnych stanowiskach pracy,
  • możliwość realizacji szkolenia zawodowego,
  • możliwość realizacji stażu,
  • indywidualne wsparcie specjalistyczne o charakterze terapeutycznym – według potrzeb,
  • poradnictwo psychologiczne indywidualne lub grupowe oraz warsztaty tematyczne dla osób z otoczenia uczestników projektu.

Efektem udziału w projekcie będzie zwiększenie umiejętności społecznych i zawodowych prowadzące do uzyskania większej życiowej autonomii, pewności siebie i swoich umiejętności, decyzyjności  oraz doświadczenia poprawy w funkcjonowaniu w życiu codziennym, w tym zamieszkanie w mieszkaniu chronionym, podniesienie kwalifikacji zawodowych, nabycie doświadczenia zawodowego, podjęcie i utrzymanie zatrudnienia.

Wartość projektu: 3 717 741,29 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 3 531 456,09 zł.

Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2021 roku.

Ulotka projektu "Pomoc szyta na miare"

 

Poprawiony ( poniedziałek, 28 stycznia 2019 09:10 )