makMałopolskie Aktywne Kobiety” - kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla kobiet.

do udziału w projekcie zapraszamy:

    • kobiety powyżej 50 roku życia

    • mieszkające na terenie powiatu brzeskiego,

    • bezrobotne, nie pracujące, w tym także kobiety opiekujące się starszym niedołężnym członkiem rodziny lub dzieckiem do lat 7

W ofercie:

 • wsparcie specjalistów: doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, pośrednika pracy

wsparcie w określeniu ścieżki zawodowej poprzez tworzenie dla Ciebie Indywidualnego Planu Działania określającego niezbędne działania jak szkolenia/staże

 

 • możliwość nabycia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach wskazanych przez Ciebie i potrzebnych na rynku pracy (szeroki wybór szkoleń) m.in. kursy językowe, gastronomicznie, księgowe, prawa jazdy etc. kończących się uzyskaniem odpowiednich uprawnień

 • zdobycie praktycznego doświadczenia w swojej branży w trakcie 3-miesięcznego stażu

 • okazja do budowania silniejszej pozycji na rynku pracy przez 6 lub 12- miesięczny okres zatrudnienia

Ponadto:

 • Stypendium stażowe i szkoleniowe, zwrot kosztów przejazdu

 • Pokrycie kosztów egzaminów oraz badań

 • Dofinansowanie do kosztów mieszkania przy samodzielnym znalezieniu pracy daleko od swojego dotychczasowego miejsca pobytu.

Rekrutacja trwa – ilość miejsc ograniczona!

Szczegółowe informacje można uzyskać w:

Centrum Wsparcia „Kolping” Brzesko

32-800 Brzesko, ul. Plac św. Jakuba 3

tel.: 14/68 62 302; 512 718 654

Projekt „Małopolskie Aktywne Kobiety” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Page1

Page2

Poprawiony ( piątek, 10 marca 2017 12:15 )