pomocofiaromprz    Podobnie jak w latach ubiegłych, w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych
w Czchowie wraz z przedstawicielami Komisariatu Policji w Czchowie chce zwrócić szczególną uwagę na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa.
     Jako że jednym z warunków skutecznej pomocy dla ofiar przestępstw jest jej interdyscyplinarność, Kierownik Ośrodka zaprosił do współpracy przedstawicieli innych instytucji. W związkun z powyższym dnia 25-02-2015r zorganizowany zostały dyżur przedstawiciela policji, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, członków MKRPA i pracowników socjalnych. Podczas dyżuru – bezpośrednio lub telefonicznie – osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać wszechstronną pomoc. Wszyscy potrzebujący takiej pomocy mogą skontaktować się z dyżurującymi w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub telefonicznie 014 66-36-565 w godzinach od 9:00 do 13:00.

Kierownik MOPSiŚR Sobczyk Katarzyna

Poprawiony ( poniedziałek, 23 lutego 2015 09:05 )