Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy informuje, iż od dnia 01.09.2012 roku rozpoczęte zostały działania związane z realizacją kolejnej edycji programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.

W okresie od września do grudnia prowadzone będą dwie grupy dla osób stosujących przemoc, na które może zgłosić się, bądź zostać skierowana każda osoba, która nie radzi sobie z kontrolowaniem emocji, złości, lub która stosuje, lub w przeszłości stosowała przemoc wobec najbliższych lub innych osób w rodzinie, tj:

- program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc, której towarzyszy nadużywanie, szkodliwe picie lub uzależnienie od alkoholu. Zajęcia prowadzone są w środy w godz. od 17:00 do19.00, w Oddziale Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Szpitala im. Św. Łukasza w Tarnowie, ul Lwowska 178A, (gabinet nr 15);

- program korekcyjno edukacyjny dla osób stosujących przemoc (również kobiet) identyfikujących u siebie problem impulsywności, braku kontroli emocji, zmotywowanych do pracy nad sobą lub kierowanych przez instytucje, z uwzględnieniem rodziców stosujących przemoc wobec dzieci. Zajęcia prowadzone są w poniedziałki w godz. 16.30 - 18.45 w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, 33-101 Tarnów, ul. Szarych Szeregów 1, tel. (14) 655 36 36.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przekazanie wskazanych namiarów i informacji osobom zainteresowanym.

Dorota Bogusz

Dyrektor TOIKiWOP