Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych informuje, iż w związku z rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka mający ustalone za miesiąc styczeń, luty, marzec 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych otrzymują dodatkowe świadczenia w wysokości 100,00 zł miesięcznie.

Pomoc będzie przyznawana na wniosek w/w osób.

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych informuje, iż w związku z rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka mający ustalone za miesiąc styczeń, luty, marzec 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych otrzymują dodatkowe świadczenia w wysokości 100,00 zł miesięcznie.

Pomoc będzie przyznawana na wniosek w/w osób.

Matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka mający ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego powinni do 31 stycznia 2012 r. złożyć w MOPSiŚR wniosek o przyznanie w/w pomocy.

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r. wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć
w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Wnioski złożone po upływie w/w terminów zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Katarzyna Sobczyk

Poprawiony ( piątek, 06 stycznia 2012 06:34 )