Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie: „Z POWER-em
w życie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się od 4 grudnia 2019 r. będzie prowadzona w sposób ciągły do momentu wyczerpania miejsc w projekcie. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w godzinach 9.00-15.00 w Biurze Projektu: ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów, tel. 513 066 421, www.zpoweremwzycie.pl
Uczestnicy projektu powinni spełniać następujące warunki uczestnictwa :

  • osoby od 15 do 29 r.ż,

  • bierne zawodowo (w tym również osoby z niepełnosprawnością), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą  tzw. młodzież NEET (osoby nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy),

  • zamieszkujące  subregion tarnowski w województwie małopolskim (m. Tarnów, powiat dąbrowski ,tarnowski, brzeski) – dotyczy osób niepełnosprawnych.

  • zamieszkujące obszary wiejskie w subregionie tarnowskim – dotyczy pozostałych osób bez  orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

Listy rankingowe będą ogłaszane cyklicznie, po zebraniu grupy około 10-11 osobowej, średnio raz na 1 –2 miesiące w zależności od liczby zgłoszeń.

UDZIAŁ W PROJEKCIE BEZPŁATNY