INFORMACJA

dotyczy: Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie, jako gminny koordynator badania, zwraca się z uprzejma prośbą o podjęcie współpracy w zakresie sprawnego przeprowadzenia badania liczby osób bezdomnych na terenie gminy Czchów, które odbędzie w nocy z 13 na 14 lutego 2019r.

Sprawne przeprowadzenie badania wymaga zaangażowania wszelkich dostępnych służb a także osób „dobrej woli” chętnych do współpracy w tym zakresie.

Zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi sposobu realizacji badania w zakres miejsc w jakich powinna być zbierana informacja o osobach bezdomnych ujęte są: noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ogrzewalnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży, ośrodki interwencji kryzysowej, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, szpitale , hospicja, ZOL-e i inne placówkizdrowia, zakłady karne, areszty śledcze, izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne, pustostany, domki na działkach, altany działkowe, miejsca niemieszkalne: ulice, klatki schodowe, dworce PKP i PKS, altany śmietnikowe, piwnice itp., inne miejsca.

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych jest okazją do poznania miejsc grupowania się osób bezdomnych na danym terenie oraz umożliwi udzielenie bezpośredniej pomocy osobom bezdomnym, do których będą docierać realizatorzy badania, zwłaszcza tym, znajdującym się poza placówkami noclegowymi. Takim osobom bezdomnym należy udzielić natychmiastowej pomocy.

W związku z powyższym zwracamy się z prośba do mieszkańców gminy Czchów o zwrócenie uwagi wieczorem i w nocy z 13 na 14 lutego br na osoby, znajdujące się we wskazanych wcześniej miejscach, w których zgodnie z wytycznymi winny być zbierane informacje, a których sytuacja wskazywać by mogła na problem bezdomności. W przypadku sytuacji budzących Państwa wątpliwości prosimy o zgłaszanie ich na numer Komisariatu Policji w Czchowie 14 66 36 007

Informacje dodatkowe w zakresie przeprowadzanego badania na terenie gminy Czchów można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie lub telefonicznie 14 66 36 565.

Kierownik
MOPS w Czchowie
Renata Krakowska

Poprawiony ( środa, 23 stycznia 2019 09:52 )