Pomoc żywnościowaPROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie informuje, o możliwości skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2018

      W związku z planowanym wydawaniem żywności w miesiącu grudniu 2018r. dla mieszkańców Gminy Czchów, osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie, proszone są o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie ul. Szkolna 1, w celu zakwalifikowania do pomocy poprzez weryfikację dochodów.

     W celu poprawnej weryfikacji dochodów należy przedstawić dochody za miesiąc październik 2018r, oraz złożyć stosowne oświadczenie najpóźniej do 30 listopada 2018r.

Osoby i rodziny zakwalifikowane do Programu 2018 zostaną poinformowane telefonicznie o terminie i miejscu odbioru paczek żywnościowych.

Pobierz Oświadczenie_osoby_ubiegającej_się_o_pomoc_żywnościową.doc

Poprawiony ( sobota, 17 listopada 2018 09:22 )