Przemoc - Informacje i ogłoszenia

UWAGA - STALKING

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY – CZCHÓW

UWAGA - STALKING

Stalking co to właściwie takiego?

Stalking jest formą psychicznego ataku, w którym sprawca wielokrotnie dręczy swoją ofiarę w domu, w pracy bądź w innych miejscach przebywania ofiary. Prześladowca dezorganizuje i zarazem niszczy życie prywatne i zawodowe ofiary.

"Stalking" to termin niejednoznaczny i trudny do określenia. Według jednej z koncepcji został on zaczerpnięty z angielskiego języka myśliwskiego i oznacza potajemne zbliżanie się i osaczanie zwierzyny. We współczesnym świecie termin ten znalazł zastosowanie dla określenia skomplikowanych relacji międzyludzkich związanych ze sposobem zachowania ukierunkowanego na konkretną osobę, które może powodować realne poczucie zagrożenia u obiektu prześladowania.

Stalking jest ukierunkowany najczęściej na ofiary, które w przeszłości miały powiązania ze sprawca, albo są osobami powszechnie znanymi. Zachowanie stalkera charakteryzuje się zaczepianiem ofiary, namawianiem do kontaktów seksualnych, wspólnego spędzania wolnego czasu. Charakterystyczne z punktu widzenia stalkingu jest to, że każda odmowa jedynie sygnalizuje prześladowcy, iż powinien zintensyfikować swoje starania. Ma to związek z niemożnością zaakceptowania przez niego faktycznej lub domniemanej straty.

Poprawiony ( czwartek, 15 lutego 2018 09:34 )

Więcej…

 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób dotkniętych przemocą

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

dla osób uzależnionych i ich rodzin

oraz dla osób dotkniętych przemocą

Pedagog

drugi wtorek miesiąca w godz. 12:00 – 14:00

Psycholog

pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 12:00-15:00

Członek MKRPA

drugi i trzeci czwartek miesiąca w godz. 12:00-15:00

Pracownicy socjalni/Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

każda środa tygodnia w godz. 12:00-15:00

Na termin z w/w konsultantami można umówić się pod nr tel 14 66 36 565

lub osobiście w siedzibie Ośrodka

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Jak to działa?

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma swoją siedzibę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czchowie, ul. szkolna 1, Czchów. Pod numerem tel. 014 66-36-565 wew. 25, można uzyskać wszystkich szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania Komisji.

 Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie tutejszego Ośrodka z reguły dwa razy w miesiącu (środa od godziny 15:30) lub w zależności od potrzeb w innych terminach. 

Do zadań Komisji, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473   z późniejszymi zmianami), należy
w szczególności:
 

  • Inicjowanie, współpraca przy opracowaniu, opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  • Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady miejskiej w sprawie - liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania

  • Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego

  • Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, zmierzających do podejmowania przez nich leczenia współuzależnienia.

ZOBACZ STRONĘ PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Więcej…

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2