Przemoc - Informacje i ogłoszenia

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

kryzys psychicznyCałodobowa pomoc i telefoniczne dyżury ekspertów: psychologów, psychiatrów, prawników czy pracowników socjalnych - tak działa uruchomione pod koniec roku przez Fundację Itaka centrum wsparcia dla osób znajdujących się w stanie kryzysu psychicznego.

Działalność centrum wsparcia ma służyć polepszeniu dostępności doraźnej pomocy osobom będącym w stanie kryzysu psychicznego. W wyznaczonych godzinach w centrum pełnią dyżury specjaliści: lekarze psychiatrzy, psychologowie, prawnicy oraz pracownicy socjalni. Pomogą we wskazaniu odpowiednich placówek specjalistycznych w danym regionie kraju, w którym można otrzymać bezpośrednią pomoc.

W ramach centrum wsparcia Fundacja Itaka prowadzi:

  • telefoniczne centrum wsparcia 800 70 22 22 - bezpłatną linię, która działa 24 godziny przez siedem dni w tygodniu;
  • e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;
  • stronę internetową: www.liniawsparcia.pl;
  • czat.

Zobacz także:

Poprawiony ( środa, 07 marca 2018 10:05 )

 

Informator dla ofiar przemocy w rodzinie

JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY?

SKORZYSTAJ

Z BEZPŁATNEJ POMOCY SPECJALISTÓW, 

NIE CZEKAJ - ZGŁOŚ SIĘ!!

Przemoc w rodzinie 

Informator dla ofiar przemocy w rodzinie

Instytucje w których możesz uzyskać pomoc

Pamiętaj, doświadczanie przemocy domowej jest złożonym problemem
i często do wyjścia z przemocy potrzebna jest pomoc innych osób a nawet wsparcie wielu służb. W sytuacji, w której doświadczamy jakiejkolwiek formy przemocy wskazana jest pomoc z zewnątrz, która pomoże podjąć działania służące ochronie.

Ta pomoc może przyjść ze strony przedstawicieli różnych służb - psychologa, prawnika, policjanta, lekarza, pracownika socjalnego. Czasem potrzebni są oni wszyscy naraz. Pomoc psychologiczna, pomoc pracownika socjalnego wspiera na ścieżce wychodzenia z przemocy. Pomoc prawna oraz pomoc policjanta pozwala postawić sprawcy granice prawne, które uniemożliwią kontynuowanie przemocy.

Poniżej podajemy placówki i instytucje w najbliższej okolicy, u których uzyskasz pomoc i informacje jak postępować w sytuacji gdy jesteś osobą doświadczającą przemocy lub wiesz o takich sytuacjach w stosunku do innych.

Więcej…

 

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy (TOIKiWOP)

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy (TOIKiWOP)

Tarnów Mościce, ul. Szarych Szeregów 1

W ramach realizacji zadań specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie tarnowski ośrodek podejmuje specjalistyczne działania pomocowe skierowane do osób doświadczających przemocy.

 Pomoc można uzyskać w kontakcie telefonicznym lub osobistym. Placówka oferuje swe usługi klientom ambulatoryjnym oraz dysponuje 20 miejscami całodobowego pobytu udzielanego na zasadzie tymczasowego schronienia
w sytuacjach zagrożenia zdrowia i/lub życia.

Jako realizator zadań administracji rządowej, jest miejscem pobytu całodobowego o zasięgu ogólnopolskim. Ze schronienia w niniejszej placówce mogą korzystać wyłącznie osoby zdolne do samodzielnej egzystencji oraz nie wykazujące zaburzeń psychicznych powodujących zagrożenie zdrowiu lub życiu klienta, jak
i innych osób przebywających w Ośrodku.

Więcej…

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy
Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

plakat 800x600W ramach dorocznego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku przypada na 19-25 luty 2018r Kierownik MOPS informuje iż w dniu 20-02-2018r od godz. 9:00 do 12:00 w siedzibie Naszego Ośrodka odbędzie się dyżur specjalistów (pracownik socjalny, policjant, członek Zespołu Interdyscyplinarnego, członek MKRPA, psycholog) udzielających bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych oraz innych niezbędnych informacji.

Ponadto informujemy iż Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku również zaprasza do skorzystania przez osoby pokrzywdzone przestępstwem z bezpłatnych porad m.in. prawników, policjantów, psychologów, doradców zawodowych, kuratorów.

Więcej informacji udzielą pracownicy MOPS pod nr telefonu 014 66-36-565.

Kierownik MOPS

Sobczyk Katarzyna

 

UWAGA – PRZEMOC W RODZINIE

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY – CZCHÓW

UWAGA – PRZEMOC W RODZINIE

Czym jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie: zwana także potocznie przemocą domową,
to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, narażając te osoby, w szczególności na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że:

Jest intencjonalna – przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

Siły są nierównomierne – w relacji, jedna ze stron ma przewagę nad drugą, ofiara jest słabsza, sprawca silniejszy.

Narusza prawa i dobra osobiste – sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe prawa ofiary (np.: prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

Powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody, doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Więcej…

 

RODZAJE PRZEMOCY DOMOWEJ

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY – CZCHÓW

UWAGA – PRZEMOC W RODZINIE

RODZAJE PRZEMOCY DOMOWEJ

Kto częściej dopuszcza się przemocy w domu?

Sprawcami są zazwyczaj mężczyźni. Zdarzają się też przypadki
gdy agresorem jest kobieta a ofiarą mężczyzna. W zależności od płci napastnika różne są formy agresji. Kobieta może rzucać czymś
w partnera, spoliczkować go, kopnąć, ugryźć, uderzyć pięścią w stół. Mężczyźni najczęściej biją kobietę, okładają pięściami, duszą.

Bywa, że sprawca uzasadnia przemoc dobrem ofiary. I ofiara z czasem zaczyna w to wierzyć. Osoby, które doświadczyły przemocy w domu, często czują się winne tego, co je spotkało. Wierzą, że zasłużyły na takie traktowanie, w efekcie mają negatywny obraz własnej osoby i świata. Nikomu nie ufają.

Rodzaje przemocy w rodzinie – formy zachowań agresywnych.

Najczęściej wyróżnia się przemoc fizyczną, psychiczną i seksualną. Każda z tych form jest raniąca i nie można wartościować, która jest bardziej dotkliwa i poważna.

Przemoc fizyczna to popychanie, odpychanie, obezwładnianie, „przetrzymywanie”, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, drapanie, plucie, wykręcanie rąk, polewanie substancjami żrącymi, użycie noża lub broni, porzucanie
w niebezpiecznej okolicy, nieudzielenie koniecznej pomocy, świadome stwarzanie niebezpiecznych sytuacji (np.: szybka jazda samochodem).

Przemoc psychiczna to groźby, fizyczna i społeczna izolacja, kontrolowanie kontaktów z innymi osobami, nadmierna zazdrość i żądza posiadania, zastraszanie, poniżanie, lżenie wyzwiskami, świadomie nieudzielenie pomocy w potrzebie, oskarżanie, ciągłe krytykowanie, ignorowanie, pomijanie potrzeb lub ośmieszanie, zawstydzanie, upokarzanie, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu
i pożywienia, narzucanie własnych poglądów, wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, wmawianie choroby psychicznej.

Więcej…

 

CYKL PRZEMOCY DOMOWEJ

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY – CZCHÓW

UWAGA – PRZEMOC W RODZINIE

CYKL PRZEMOCY DOMOWEJ

Przemoc domowa rzadko jest czynem jednorazowym. Znacznie częściej jest procesem o długiej, nawet kilkunastoletniej historii.
Ma tendencje do powtarzania się według zauważalnej prawidłowości.
Cykl przemocy składa się zwykle z trzech następujących po sobie faz:

  1. Faza narastającego napięcia jest to początek cyklu, który charakteryzuje się wzrostem napięcia i natężeniem sytuacji konfliktowych. Dochodzi wówczas do rozmaitych incydentów takich jak np.: przejawy zazdrości, gniewu, kontrolowanie członków rodziny. Sprawca staje się stale poirytowany i prowokuje kłótnie, staje się coraz bardziej niebezpieczny. Osoba, wobec której kierowana jest złość partnera stara się za wszelką cenę uspokoić sytuację zaspokajając żądania partnera i robiąc wszystko by poprawić mu nastrój. Często sama obarcza się winą za jego zachowanie i dąży do zadośćuczynienia i uszczęśliwienia sprawcy. Mogą pojawić się u niej różne dolegliwości, bóle żołądka i głowy, bezsenność, utrata apetytu, wpada w apatię lub ogarnia ją silny niepokój. Czasem, nie mogąc wytrzymać tego oczekiwania, sama prowokuje spięcie, żeby wreszcie „mieć to za sobą”. Sytuacja staje się nie do zniesienia i pojawia się agresja.

  2. Faza gwałtownej przemocy, z mało istotnych powodów dochodzi do ataku agresji i rozładowania złości. Poirytowany dotąd sprawca wpada w szał, traci całkowicie kontrolę nad swoim zachowaniem i może pobić, zranić, okaleczyć ofiarę, dokonać strasznych czynów nie licząc się ze skutkami swoich agresywnych działań. Ta faza trwa stosunkowo krótko, ale może zakończyć się dramatycznie: pobiciem, uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią zaatakowanej osoby. Kobieta raniona fizycznie i psychicznie, znajduje się w fazie szoku. Stara się uspokoić sprawcę i ochronić siebie. Odczuwa przerażenie bezradność i wstyd, traci ochotę do życia. Pojawia się także złość, która powoduje, że najczęściej w tej fazie trwania przemocy osoby, które jej doznały decydują się wezwać pomoc i złożyć skargę.

Więcej…

 

PRZEMOC WOBEC DZIECI

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY – CZCHÓW

UWAGA – PRZEMOC W RODZINIE

PRZEMOC WOBEC DZIECI

Przemoc wobec dzieci to stosowanie kar cielesnych, zadawanie cierpień psychicznych i inne formy poniżania dziecka. Sprawcami przemocy wobec dzieci często są bliskie mu osoby, także rodzice. Przemoc wobec dzieci może zdarzać się w każdym środowisku
bez względu na status społeczny czy materialny rodziny.

Poniżej przedstawiamy formy przemocy wobec dziecka
oraz możliwe rodzaje zachowań dzieci doświadczających przemocy współwystępujące z określonymi zachowaniami rodziców lub opiekunów.

PRZEMOC FIZYCZNA to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu
lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem mogą być złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne.

 Dziecko: ma widoczne obrażenia ciała j. w., których pochodzenie trudno jest wyjaśnić. Boi się rodzica lub opiekuna, wzdraga się, kiedy podchodzi do niego osoba dorosła. Podaje nieprawdopodobne wyjaśnienia dotyczące ran i siniaków. Może być nadmiernie wycofane lub agresywne, nadmiernie czujne, przesadnie układne.

 Rodzic lub opiekun: podaje sprzeczne lub nieprzekonujące wyjaśnienia obrażeń dziecka, bądź w ogóle odmawia wyjaśnień. Mówi
o dziecku w negatywny sposób np. używając określeń jak „idiota”, „głupi”, „gówniarz”. Poddaje dziecko surowej fizycznej dyscyplinie. Nadużywa alkoholu lub narkotyków.

Więcej…

 

Przemoc w rodzinie - Złość

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY – CZCHÓW

UWAGA – PRZEMOC W RODZINIE

ZŁOŚĆ

 Złość jest jedną z sześciu emocji podstawowych, wrodzonych, stanowiących wyposażenie genetyczne człowieka, pojawiających się na zasadzie odruchu i mających charakter uniwersalny (występują u ludzi wszystkich ras). Oprócz złości, do emocji podstawowych zalicza się: radość, zmartwienie, strach, zdziwienie i obrzydzenie.

 Złość jest naturalną reakcją organizmu. Jest fizjologicznym sygnałem informującym o wystąpieniu problemu, ale ona sama go nie rozwiązuje. Organizm sygnalizuje złość poprzez wzrost aktywności układu nerwowego, wzrost temperatury ciała, zwiększenie tempa oddychania, zwiększenie napięcia nerwowego i wzrost ciśnienia krwi. Jeżeli podejmiemy działania (usunięcie zagrożenia, rozwiązanie problemu) – organizm otrzymuje sygnał, że złość spełniła swoją rolę
i może zniknąć. Jeżeli takich działań nie podejmujemy, nasz organizm będzie nas do tego skłaniać, nasilając sygnały złości, aż do stanu wściekłości, szału, furii, amoku. Taki stan emocjonalny uniemożliwia skuteczne rozwiązanie problemu i może też poważnie zagrażać nam
i naszemu otoczeniu.

Każdy człowiek odczuwa złość z różną częstością i w różnym natężeniu. Nie jest dobre ani tłumienie złości, ani jej swobodne „rozładowanie”.

Więcej…

 

UWAGA - PRZEMOC W INTERNECIE

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY – CZCHÓW

UWAGA - PRZEMOC W INTERNECIE

Jak wiemy, przemoc to wykorzystujące przewagę sił działanie, mające na celu zadanie bólu, cierpienia drugiej osobie, to działanie naruszające podstawowe prawa i dobra osobiste człowieka.

Przemoc w Internecie będzie rodzajem tzw. cyberprzemocy (cyberbulling), czyli przemocy stosowanej za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych: telefonów komórkowych, komunikatorów typu gadu-gadu, skype, jak również za pomocą e-maili, blogów, forów, serwisów społecznościowych, portali, na których można oglądać krótkie filmy.

PRZYKŁADY PRZEMOCY W INTERNECIE

Wielu ludzi doświadcza przemocy w przestrzeni internetowej. Badania pokazują, że ofiarami przemocy najczęściej stają się dzieci i młodzież. Obserwowane jest zjawisko przemocy rówieśniczej stosowane na bardzo dużą skalę, właśnie przy użyciu sieci.

Przemoc w Internecie to m. in.:- nękanie, grożenie, zastraszanie, szantażowanie w treści e-maili, czy za pomocą komunikatora- wysyłanie wulgarnych e-maili- wulgarne zaczepki za pomocą komunikatora i na czatach- obraźliwe wypowiedzi na forach, czatach- publikowanie i/lub rozsyłanie ośmieszających zdjęć, filmów, informacji- straszenie, grożenie na forach internetowych- dopisywanie obraźliwych komentarzy do wpisów w blogu czy na forum dyskusyjnym- podszywanie się pod kogoś w celu ośmieszenia go

Więcej…

 

PRZEMOC W SZKOLE

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY – CZCHÓW

PRZEMOC W SZKOLE

Co zrobić jeśli dziecko jest ofiarą agresji i przemocy w szkole?

Podejrzewasz, że twoje dziecko jest ofiarą przemocy w szkole? Natychmiast zacznij działać. Zapytaj dziecko, czy twoje podejrzenia są słuszne. Nie przybieraj jednak prokuratorskiej postawy, bo możesz osiągnąć efekt przeciwny do zamierzonego. Dzieci, które padają ofiarami przemocy, nie tylko tej szkolnej, mają tendencję do obwiniania siebie samych za to, co je spotyka. Bądź dla dziecka przyjacielem, pomóż mu poradzić sobie z agresją i prześladowaniem.

Dziecko narażone na prześladowanie i znęcanie psychiczne samo nie poradzi sobie z tym problemem. Wsparcie i zrozumienie rodziców jest wówczas nieocenione. Jako rodzic nie możesz reagować gwałtownie, musisz być rozważny i pokazać swojemu dziecku, że jesteś dla niego oparciem. Ofiary szkolnej agresji często czują się wyobcowane, zaczynają mieć problemy w szkole i unikają kontaktu z rówieśnikami.

Jak możesz pomóc swojemu dziecku.

Jeżeli dziecko jest ofiarą przemocy, nie reaguj gwałtownie, wspieraj je i pokaż, że jesteś blisko

Najważniejsze jest, by w trakcie takiej rozmowy zachować spokój. Nie jest to łatwe, bo w każdym rodzicu rodzi się wściekłość na myśl, że jego dziecko spotyka krzywda. Nie musisz ukrywać tego co czujesz w stosunku do napastników, ale też nie wolno ci pod żadnym pozorem dać mu do zrozumienia, że twoja złość jest spowodowana np. jego bierną postawą. Dziecko musi być pewne, że jesteś po jego stronie i że może ci zaufać. Jeśli w trakcie rozmowy pojawią się łzy, pozwól im płynąć i, jeśli dziecko pozwoli, przytul je.

Więcej…

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2