Przetargi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 86776-2014 z dnia 2014-03-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czchów
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 form wsparcia w celu rozwoju osobistego dla 24 uczestników projektu, którzy spełnili wymogi określone we wniosku o dofinansowanie projektu PO KL na lata 2013 - 2014 Zadanie 1 Przeprowadzenie...
Termin składania ofert: 2014-03-24


Czchów: Organizacja i przeprowadzenie wsparcia dla Uczestników Projektu systemowego pn.: Jesteśmy najlepsi - MOPSiŚR w Czchowie etap I
Numer ogłoszenia: 122984 - 2014; data zamieszczenia: 10.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Więcej…

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PONOWNE ROZSTRZYGNIĘCIE

Nasz znak : MOPSiSR.271.1.27.2014                                                         Czchów dnia 04.04.2014r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zmianami), Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie informuje, iż w ponownej ocenie ofert dla zadania 2 została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: Organizacja i przeprowadzenie wsparcia dla Uczestników Projektu systemowego pn.: „Jesteśmy najlepsi” – MOPSiŚR w Czchowie etap I”

Najkorzystniejszą ofertę:

  1. dla zadania nr 2 Przeprowadzenie terapii psychologicznej Uczestników Projektu: 2.184,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote 00/100) złożyła: Pracownia Psychologiczno Pedagogiczna PROGERSS Magdalena Dudzik, Rynek 12/7, 33-300 Nowy Sącz

Umowy w sprawie zamówienia zostaną zwarta po dniu 09.04.2014r.

Uzasadnienie wyboru:

Poprawiony ( poniedziałek, 07 kwietnia 2014 16:20 )

Więcej…

 

ZAWIADOMIENIE O ZANIECHANIU CZYNNOŚCI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

  Czchów dnia 01.04.2014r.

Nasz znak : MOPSiŚR.271.1.2014

ZAWIADOMIENIE O ZANIECHANIU CZYNNOŚCI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie wsparcia dla Uczestników Projektu systemowego pn.: „Jesteśmy najlepsi” – MOPSiŚR w Czchowie etap I” - zadanie 2

Poprawiony ( wtorek, 01 kwietnia 2014 12:31 )

Więcej…

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nasz znak : MOPSiSR.271.1.11.2014 Czchów dnia 28.03.2014r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zmianami), Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie informuje, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: Organizacja i przeprowadzenie wsparcia dla Uczestników Projektu systemowego pn.: „Jesteśmy najlepsi” – MOPSiŚR w Czchowie etap I

Najkorzystniejszą ofertę:

  1. dla zadania nr 1Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym dla Uczestników Projektu: 2.352,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote 00/100) złożyła: Anna Pawlik INGO, Os. Słoneczne 7/29, 33-340 Stary Sącz

  1. dla zadania nr 2Przeprowadzenie terapii psychologicznej Uczestników Projektu: 2.616,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące sześćset szesnaście złotych 00/100) złożył: RAJOS CONSULTING, Rafał Stelmasik, ul. Norwida 1, 37-550 Radymno

Umowy w sprawie zamówienia zostaną zwarta po dniu 02.04.2014r.

Uzasadnienie wyboru:

Poprawiony ( poniedziałek, 31 marca 2014 06:48 )

Więcej…

 

Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie wsparcia dla Uczestników Projektu systemowego pn.: Jesteśmy najlepsi - MOPSiŚR w Czchowie etap I; Numer ogłoszenia: 86776 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014

Szczegóły w załącznikach .doc:

1. Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie wsparcia dla Uczestników Projektu systemowego pn.: Jesteśmy najlepsi - MOPSiŚR w Czchowie etap I; Numer ogłoszenia: 86776 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014

2. SIWZ: Organizacja i przeprowadzenie wsparcia dla Uczestników Projektu systemowego pn.: Jesteśmy najlepsi - MOPSiŚR w Czchowie etap I; Numer ogłoszenia: 86776 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014

 
Strona 1 z 4