16-Dni-Przeciw-Przemocy-Wobec-Kobiet

          W dniach od 25 listopada 2016 roku do dnia 10 grudnia 2016 pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Czchowie włączają sie w obchody międzynarodowej kampanii zatytułowanej "16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet" W ramach kampani pracownicy MOPS oraz funkcjonariusze Komisariatu Policji pełnią dyżury w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Czchowie przy ul. Szkolnej 1.

 

 Harmonogram dyżurów:

- 6.XII.2016 godz. 12.00-15.00 - psycholog
- 7.XII.2016 godz. 8.00-12.00 - pracownik socjalny, członek MKRPA
- 8.XII.2016 godz. 8.00.12.00 - Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
- 9.XII.2016 godz. 11.00-15.00 - policjant

Podczas pełnionych dyżurów można będzie uzyskać niezbędne informacje dotyczące instytucji pomocowych działających na terenie gminy i powiatu, obowiązujących przepisów prawa, procedury karnej i administracyjnej związanej z Niebieską Kartą itp.

Poprawiony ( poniedziałek, 05 grudnia 2016 10:20 )