Ogłoszenie

piecza W związku z realizacją przez Miejski Osrodek Pomocy Społeczneji Świadczeń Rodzinnych zadań ustawy z dnia 9-06-2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Kierownik Ośrodka informuje iż zgodnie z art. 176 pkt 3b w/w ustawy do zadań gminy należy tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem między innymi przez organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierającycych.
W związku z powyższym rodziny zainteresowane przedmiotowym tematem – proszę o kontakt z tut. Ośrodkiem pod nr telefonu 014 66-36-565, lub o osobiste zgłoszenie się do siedziby Ośrodka celem uzyskania szczegółowych informacji.

KIEROWNIK MOPSiŚR
Sobczyk Katarzyna

Poprawiony ( wtorek, 07 lipca 2015 05:24 )