Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna GospodarkaLepsze jutro – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czchów”


OGŁOSZENIE


Burmistrz Czchowa ogłasza nabór osób zainteresowanych udziałem w projekcie informatyzacji Gminy Czchów realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

 


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna GospodarkaLepsze jutro – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czchów”


OGŁOSZENIE


Burmistrz Czchowa ogłasza nabór osób zainteresowanych udziałem w projekcie informatyzacji Gminy Czchów realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

Okres realizacji projektu: 01.01.2014- 01.01.2017


Cel projektu: zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czchów.


Projekt skierowany jest do:

 • osób w trudnej sytuacji materialnej, korzystających ze wsparcia w ramach pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych,dzieci i młodzież otrzymująca pomoc w ramach stypendiów socjalnych;

 • osoby niepełnosprawne;

 • samotni rodzice;

 • rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka;

 • osoby 50+ (przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 799,18 zł);

 • dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce (miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 1226,95 zł).


Udział w projekcie jest bezpłatny!!!

Zakres wsparcia dla uczestników projektu obejmować będzie min.:

 • przekazanie zestawów komputerowych,

 • dostęp do Internetu przez okres min. 3 lat,

 • serwis przekazanego sprzętu,

 • udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, korzystania z internetu,

 • podnoszenie kompetencji życiowych.


Termin składania dokumentów: 20.02.2013.


Złożenie dokumentów nie oznacza automatycznego zakwalifikowania się do projektu. Ilość miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń!


Wszyscy zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się i składania kompletu dokumentacji rekrutacyjnej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie, ul. Szkolna 1,
32-860 Czchów – P. Monika Wolak, tel. 14 6636565 wew. 26.FORMULARZE DO POBRANIA:

Poprawiony ( czwartek, 14 lutego 2013 19:01 )