Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie informuje iż w miesiącu wrześniu 2012r w każdy czwartek miesiąca w godz 12:00-14:00 w budynku tutejszego Ośrodka w ramach Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Dotkniętych Przemocą pełni będzie dyżur asp. Rafał Biernat - policjant Komisariatu Policji w Czchowie.

Zapraszamy na dyżur wszystkie osoby mające pytania, chcące uzyskać informacje lub poradę w sprawach dotyczących obrony i wsparcia w przypadkach stosowania przemocy.

Przypominamy również, iż w ramach Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Dotkniętych Przemocą dyżury pełnią:
Psycholog - w każdy 1-szy i 3-ci wtorek miesiaca w godzinach 12:00-15:00
Pracownicy Ośrodka - członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego
w każdy 2-gi i 4-ty wtorek miesiąca w godzinach 10:00-12:00 oraz w każdy czwartek w godzinach 15:00-17:00.

Sobczyk Katarzyna

Poprawiony ( wtorek, 02 października 2012 08:09 )