Tydzień Pomocy
Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W ramach dorocznego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku przypada na 21-28 lutego 2020 r.
p.o. Kierownik MOPS informuje, iż w dniu 24-02-2020 r. od godz. 9:00 do 12:00 w siedzibie Naszego Ośrodka odbędzie się dyżur specjalistów (policjant, pracownik socjalny, członek Zespołu Interdyscyplinarnego, członek MKRPA, psycholog) udzielających bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych oraz innych niezbędnych informacji.

Więcej informacji udzielą pracownicy MOPS pod nr telefonu 014 66-36-565.

p.o. Kierownik MOPS

Marzena Potoczek