Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznego PROELIO zaprasza mieszkańców woj. małopolskiego spełniających poniższe kryteria do udziału w projekcie pn.

„Aktywne Dziś – Lepsze Jutro”

ProjektKryteria obligatoryjne:

  • są osobami zamieszkującymi teren woj. małopolskiego,

  • są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

  • są osobami w wieku aktywności zawodowej 18 – 60/65 roku życia.

Kryteria fakultatywne:

1.    osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek;

2.    osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

3.    osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;
w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

4.    osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ (zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ);

5.    osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących województwo małopolskie to główny cel projektu. 

 

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla uczestników, które obejmuje

  • Zaplanowanie indywidualnej ścieżki rozwoju, dopasowanej do potrzeb i potencjałów uczestnika 

  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych,

  • Wsparcie pośrednika pracy oraz pomoc Trenera Zatrudnienia Wspieranego,

  • Poradnictwo psychologiczne, prawne oraz mediacje rodzinne,

  • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

  • Bezpłatne specjalistyczne kursy i szkolenia zawodowe zakończone CERTYFIKATEM,

  • Płatne 6-cio miesięczne staże zawodowe,

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY

W razie chęci indywidualnego zgłoszenia się do udziału w projekcie, prosimy o przesłanie odpowiednich dokumentów na adres: 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznego „PROELIO”,

ul. Przewóz 40A/U11, 30-716 Kraków

tel: 531 533 575, 570 621 282

email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Możliwy jest również kontakt telefoniczny lub mailowy:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Telefon: 531 533 575

Poniedziałek – piątek

8:00 – 15:30

Dodatkowe informacje na temat projektu i rekrutacji dostępne są na stronie: www.fundacjaproelio.pl

Poprawiony ( czwartek, 22 listopada 2018 14:00 )