O co chodzi z ta „ koordynacją ” ?

Twoje wnioski o świadczenia rodzinne ( w tym 500 +) , jeśli wraz z dziećmi przebywasz na terenie Polski, a drugi z rodziców / opiekun faktyczny/opiekun prawny dziecka:
• przebywa (ale nie jest to pobyt o charakterze turystycznym, naukowym, lecznicz ym)
• pracuje w jednym z wymienionych krajów: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Malcie, Niemczech, Holandii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, w Słowenii, Szwecji, Wegrzech, Włoszech, W ielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Sz w ajcarii. prawdopodobnie podlegają koordynacj...
CZYTAJ WIĘCEJ

Poprawiony ( środa, 07 marca 2018 10:33 )