RAZEM ŁATWIEJ

Resized 20170117 142351 resized    Okres jesienno-zimowy to czas szczególnie trudny dla osób starszychi samotnych. Podstawowe czynności takie jak wyjście po zakupy, przyniesienie opału, wody, czy rozpalenie w piecu, ze względu na warunki atmosferyczne sprawiają wiele problemów lub w pewnych przypadkach stają się niemożliwe.

      W trosce o bezpieczeństwo w/w osób, w ramach współpracy instytucji funkcjonariusze Komisariatu Policji w Czchowie wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie wytypowali osoby szczególnie narażone na niebezpieczeństwo związane z zimową aurą a następnie udali się do nich w celu rozpatrzenia ich sytuacji i udzielenia pomocy.

     W ramach wspólnych działań udało się udzielić różnorakiej pomocy (skierowanie do właściwej instytucji, zabezpieczenie opału, dostarczenie żywności, naprawa urządzeń grzewczych), która poprawiła bezpieczeństwo Naszych podopiecznych.

Z nadzieją iż tegoroczna akcja nie była jednorazową, lecz nabierze cechy cykliczności, dziękuję za dotychczasową współpracę.

Kierownik MOPS
Sobczyk Katarzyna